Macro

Για μια Αριστερή Ψηφιακή Πολιτική

Ακούγεται η άποψη ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της ψηφιακά αναλφάβητο και αυτός είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία στο δημόσιο και μικρή ψηφιακή διαδραστικότητα με τους πολίτες. Κατά πόσο αυτά ισχύουν;

Στόχος της αριστερής ψηφιακής πολιτικής είναι να φέρει πιο κοντά το δημόσιο τομέα και την κοινωνία με την ψηφιακή γνώση και εξυπηρέτηση, ώστε να γίνει η καθημερινότητα του πολίτη πιο εύκολη και την ίδια στιγμή να αναβαθμιστεί ο ρόλος του εργαζόμενου ως κεντρικού παράγοντα.

Μπορεί κάποιος που δεν έχει εμπειρία σήμερα να κάνει φορολογική δήλωση χωρίς την βοήθεια λογιστή; Υπάρχουν απόφοιτοι εξωτερικού η αναγνώριση των πτυχίων των οποίων κρατάει χρόνια ολόκληρα, τη στιγμή που θα έπρεπε να μπορούν να εργαστούν ώστε να φτιάξουν την ζωή τους, σήμερα. Πώς αξιολογείται η επικοινωνία του πολίτη με τον τομέα της Υγείας; Μήπως είναι αυτός ένας σημαντικός παράγοντας που προκαλεί καθυστερήσεις στην δημόσια Υγεία; Το συνταξιοδοτικό σύστημα υποστηρίζεται από συγκεκριμένα υποσυστήματα τα οποία επιβαρύνουν τον χρόνο απόδοση της σύνταξης με αποτέλεσμα αυτή να αργεί σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι και χρόνια.

Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι αποτελέσματα εξαιρετικά κακής διακυβέρνησης προηγούμενων κυβερνήσεων είτε λόγω ανικανότητας, είτε λόγω εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Η Αριστερά έχει χρέος και πρέπει να τα διορθώσει για το καλό των πολλών.

Η πρόταση της Αριστεράς σε προβλήματα όπως αυτά θα πρέπει να παρεμβαίνει στην καρδιά του προβλήματος και στους τομείς αυτούς, οι οποίοι αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Με ημι-αυτοματοποιημένες υπηρεσίες για πολίτες που θα υποστηρίζονται από ανθρώπους. Σημαντικές υπηρεσίες οι οποίες αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη είναι συνδεδεμένες με τον τομέα της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας, της Φορολογίας κα. Η ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη με Αριστερή πολιτική θα πρέπει να συνδυάζεται και με την λειτουργία του κράτους και του δημοσίου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάγκη του πολίτη να στραφεί προς τον ιδιώτη για την εξυπηρέτηση του.

 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας, λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του κρατικού μηχανισμού και του δημόσιου τομέα επειδή τα πληροφοριακά συστήματα που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι διαδραστικά μεταξύ τους. Επίσης, η σχεδίαση τους έγινε στο “πόδι” με κύριο στόχο ιδιωτικές εταιρείες να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των πολιτών με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες. Ανάλογα την κυβέρνηση που κυβερνούσε, εταιρείες-υποστηρικτές αναλάμβαναν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με βασικό σκοπό το προσωπικό και όχι το κοινωνικό όφελος.

Η Αριστερά πρέπει να επέμβει στη βάση του προβλήματος. Το κράτος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας πρέπει να παίξουν καθοριστικό, κεντρικό ρόλο στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, ξεκινώντας από την Παιδεία, για να θεραπευθεί άμεσα ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και να αναπτυχθούν οι ψηφιακές δεξιότητες και η ψηφιακή γνώση των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ακριβή μονοπωλιακή “κουλτούρα” πολλών ιδιωτών. Η Παιδεία πρέπει να συνεργαστεί και με τον Πολιτισμό, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά μια σωστή ψηφιακή κουλτούρα, από μικρή ηλικία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πρέπει να δημιουργηθούν προγράμματα εκπαίδευσης, ολοκληρωμένης ψηφιακής γνώσης και όχι απλά χρήσης συσκευών, η οποία έχει αρνητικά αποτελέσματα και τα βλέπουμε καθημερινά, ειδικά στην περίπτωση των έξυπνων συσκευών, που μόνο έξυπνα δεν χρησιμοποιούνται.

Το σύστημα Υγείας πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, δημιουργώντας λειτουργικές “γέφυρες” που θα απλοποιήσουν την επικοινωνία του πολίτη με το προσωπικό και οι υπηρεσίες θα επικοινωνούν μεταξύ τους και ψηφιακά, δίνοντας την δυνατότητα στον πολίτη να επικοινωνεί καλύτερα και στοχευμένα. Επίσης, στην Υγεία πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα διαχείρισης γνώσης τα οποία θα εξυπηρετούν τους πολίτες καλύτερα και όχι απλά κάποια συστήματα που θα βγάζουν αναφορές και θα κάνουν γενική ενημέρωση.

Στον τομέα της Πρόνοιας πρέπει να δημιουργηθούν ψηφιακές βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα διαχειρίζονται τις ανάγκες των πολιτών υπό την επίβλεψη του εργαζόμενου και θα τον υποστηρίζουν άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις λόγω του ρόλου του τομέα αυτού, ελέγχοντας και αποδίδοντας άμεσα και χωρίς λάθη την εξυπηρέτηση που χρειάζεται ο πολίτης.

 

Οι υπηρεσίες του κράτους και του δημόσιου τομέα πρέπει να λειτουργούν με σκοπό να εξυπηρετούν αυτούς που έχουν ανάγκη, τους πολλούς. Μια αριστερή κυβέρνηση οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές δωρεάν προς όλη την κοινωνία. Το προσφερόμενο έργο, το οποίο αγγίζει την καθημερινότητα του πολίτη, θα τον εξυπηρετεί και θα εργάζεται για αυτόν και μόνο, θα προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα, με βάση τις συνθήκες και την κατάσταση που αντιμετωπίζει, όπως και τις δυνατότητες που έχει και εκεί που μπορεί να προσφέρει.

Η λειτουργία του κράτους και του ευρύτερου δημοσίου τομέα βρίσκεται σε πεδίο ταξικής σύγκρουσης επειδή η Αριστερά πάντα θα προσπαθεί να προσφέρει πολλά σε πολλούς ενώ η Δεξιά έχει στόχο να προσφέρει πολλά σε λίγους και υποχρεώνοντας την κοινωνία να στραφεί στους ιδιώτες.

Η Αριστερά, θα πρέπει να θέσει δυναμικά τον ανθρώπινο παράγοντα ως το επίκεντρο της βιώσιμης ψηφιακής ανάπτυξης, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο με αυστηρά όρια και να μην επιτρέψει την ψηφιοποίηση να τον υποτιμήσει.

Αυτή τη στιγμή, η Αριστερά κυβερνά και πρέπει να εργαστεί ώστε ο λαός στο μέλλον να καλύπτει όλες του τις ανάγκες.

Η κοινωνία έχει πολλές ελλείψεις σήμερα, ας εργαστούμε ώστε να έχει λιγότερες αύριο!

Από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητες του, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του.

 

Δημήτρης Μπράτσε