Macro

Richard G. Wilkinson – Kate E. Pickett: Γιατί ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να συντηρεί τους πλούσιους

Η ισότητα είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα. Η επιστήμη είναι σαφής – οι άνθρωποι σε κοινωνίες με μεγαλύτερη ισότητα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και είναι πιο πιθανό να προστατεύσουν το περιβάλλον από ό,τι σε κοινωνίες με άνιση, καταναλωτική συμπεριφορά.
Καθώς οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές κρίσεις κλιμακώνονται, ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να αντέξει δύο πράγματα: πρώτον, το κόστος της οικονομικής ανισότητας και δεύτερον, τους πλούσιους. Μεταξύ του 2020 και του 2022, το 1% των πιο εύπορων ανθρώπων στον κόσμο απέσπασε σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό του νέου παγκόσμιου πλούτου που δημιουργήθηκε από ό,τι το υπόλοιπο 99% των ατόμων μαζί1, και το 2019 εξέπεμψε τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο και τα φτωχότερα δύο τρίτα της ανθρωπότητας2. Μέσα στη δεκαετία έως το 2022, οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου υπερδιπλασίασαν τον πλούτο τους, σε σχεδόν 12 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι κοινωνικοί επιδημιολόγοι, μεταξύ των οποίων και εμείς, δείχνουν ότι οι μεγάλες διαφορές στο εισόδημα αποτελούν ισχυρό κοινωνικό στρεσογόνο παράγοντα που καθιστά όλο και περισσότερο τις κοινωνίες δυσλειτουργικές. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ πλουσίων και φτωχών συνοδεύονται από υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών και φυλακίσεων. Αντιστοιχούν επίσης σε μεγαλύτερη βρεφική θνησιμότητα, παχυσαρκία, κατάχρηση ναρκωτικών και θανάτους από COVID-19, καθώς και σε υψηλότερα ποσοστά εφηβικής εγκυμοσύνης και χαμηλότερα επίπεδα παιδικής ευημερίας, κοινωνικής κινητικότητας και δημόσιας εμπιστοσύνης3,4. Το ποσοστό ανθρωποκτονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες -την πιο άνιση δυτική δημοκρατία- είναι περισσότερο από 11 φορές μεγαλύτερο από εκείνο της Νορβηγίας (βλ. go.nature.com/49fuujr). Τα ποσοστά φυλάκισης είναι δεκαπλάσια και τα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας και παχυσαρκίας διπλάσια.
Τα προβλήματα αυτά δεν πλήττουν μόνο τα φτωχότερα άτομα, αν και οι φτωχότεροι πλήττονται περισσότερο. Ακόμη και οι εύποροι άνθρωποι θα απολάμβαναν καλύτερη ποιότητα ζωής αν ζούσαν σε μια χώρα με πιο ισότιμη κατανομή του πλούτου, παρόμοια με ένα σκανδιναβικό κράτος. Θα μπορούσαν να δουν βελτίωση της ψυχικής τους υγείας και να έχουν λιγότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα βίας- τα παιδιά τους θα είχαν καλύτερες σχολικές επιδόσεις και λιγότερες πιθανότητες να πάρουν επικίνδυνα ναρκωτικά.
Το κόστος της ανισότητας είναι επίσης δυσβάσταχτα υψηλό για τις κυβερνήσεις. Για παράδειγµα, το Equality Trust, µια φιλανθρωπική οργάνωση µε έδρα το Λονδίνο (της οποίας είµαστε προστάτες και συνιδρυτές), υπολόγισε ότι µόνο το Ηνωµένο Βασίλειο θα µπορούσε να εξοικονοµήσει περισσότερα από 100 δισεκατοµµύρια λίρες (126 δισεκατοµµύρια δολάρια) ετησίως εάν µείωνε τις ανισότητες στο µέσο όρο εκείνων των πέντε χωρών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που έχουν τις µικρότερες εισοδηµατικές διαφορές – ∆ανία, Φινλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία και Κάτω Χώρες5. Και αυτό λαμβάνοντας υπόψη μόνο τέσσερις τομείς: μεγαλύτερος αριθμός ετών ζωής με πλήρη υγεία, καλύτερη ψυχική υγεία, μειωμένα ποσοστά ανθρωποκτονιών και χαμηλότερα ποσοστά φυλάκισης.
Πολλοί σχολιαστές έχουν επιστήσει την προσοχή στην περιβαλλοντική ανάγκη να περιοριστεί η οικονομική ανάπτυξη και αντ’ αυτού να δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την ευημερία6,7. Εδώ υποστηρίζουμε ότι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων είναι το πρωταρχικό καθήκον αυτού του μετασχηματισμού. Η μεγαλύτερη ισότητα θα μειώσει την ανθυγιεινή και υπερβολική κατανάλωση και θα αυξήσει την αλληλεγγύη και τη συνοχή που απαιτούνται για να γίνουν οι κοινωνίες πιο προσαρμοστικές απέναντι στις κλιματικές και άλλες επείγουσες ανάγκες.
Οι κοινωνικές αγωνίες οδηγούν στο στρες
Οι βαθύτεροι λόγοι για τους οποίους η ανισότητα έχει τόσο βαθιές και εκτεταμένες επιπτώσεις είναι ψυχοκοινωνικοί. Επισημαίνοντας τις διαφορές στο κύρος και την κοινωνική τάξη – για παράδειγμα, μέσω του τύπου του αυτοκινήτου που οδηγεί κάποιος, του ρουχισμού του ή του τόπου κατοικίας του – η ανισότητα αυξάνει τα αισθήματα ανωτερότητας και κατωτερότητας. Η άποψη ότι ορισμένοι άνθρωποι αξίζουν περισσότερο από άλλους μπορεί να υπονομεύσει την αυτοπεποίθηση και το αίσθημα αυτοεκτίμησης των ανθρώπων8. Και, όπως δείχνουν οι μελέτες των διακυμάνσεων της κορτιζόλης, η ανησυχία για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι είναι ένας ισχυρός στρεσογόνος παράγοντας9.
Έχει βρεθεί ότι τα ποσοστά του “άγχους για την κοινωνική θέση” είναι αυξημένα σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες σε κοινωνίες με μεγαλύτερη ανισότητα10. Το χρόνιο άγχος έχει καλά τεκμηριωμένες επιπτώσεις στη θνησιμότητα – μπορεί να διπλασιάσει τα ποσοστά θνησιμότητας11. Οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία επηρεάζονται επίσης από το άγχος. Η διατροφή, η άσκηση και το κάπνισμα παρουσιάζουν κοινωνικές διαβαθμίσεις, αλλά οι άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να υιοθετήσουν υγιεινό τρόπο ζωής όταν αισθάνονται αγχωμένοι.
Η βία και ο εκφοβισμός συνδέονται επίσης με τον ανταγωνισμό για την κοινωνική θέση.
Η επιθετικότητα πυροδοτείται συχνά από την έλλειψη σεβασμού, τον εξευτελισμό και την απώλεια του κύρους. Ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών είναι περίπου εξαπλάσιος σε χώρες με μεγαλύτερη ανισότητα12. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ποσοστά ανθρωποκτονιών ήταν πενταπλάσια σε πολιτείες με υψηλότερα επίπεδα ανισότητας σε σχέση με εκείνες με πιο ομοιόμορφη κατανομή του πλούτου13.
Η κοινωνική θέση επιβάλλει την κατανάλωση
Η ανισότητα αυξάνει επίσης τον καταναλωτισμό. Η αντιληπτή σύνδεση μεταξύ πλούτου και αυτοεκτίμησης οδηγεί τους ανθρώπους να αγοράζουν αγαθά που συνδέονται με υψηλό κοινωνικό κύρος και έτσι να βελτιώνουν την εικόνα τους στους άλλους – όπως έθεσε ο Αμερικανός οικονομολόγος Thorstein Veblen πριν από περισσότερο από έναν αιώνα στο βιβλίο του The Theory of the Leisure Class (1899). Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ζουν σε πιο άνισες κοινωνίες ξοδεύουν περισσότερα για αγαθά κύρους14.
Η μελέτη μας έχει δείξει ότι το ποσό που δαπανάται για διαφήμιση ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι υψηλότερο σε χώρες με μεγαλύτερη ανισότητα. Ο προβεβλημένος τρόπος ζωής των πλουσίων προωθεί πρότυπα και τρόπους ζωής που οι άλλοι προσπαθούν να μιμηθούν, προκαλώντας αλυσιδωτές δαπάνες για εξοχικά σπίτια, πισίνες, ταξίδια, ρούχα και ακριβά αυτοκίνητα.
Η Oxfam αναφέρει ότι, κατά μέσο όρο, κάθε ένας από το πλουσιότερο 1% των ανθρώπων στον κόσμο παράγει 100 φορές τις εκπομπές ρύπων του μέσου ανθρώπου του φτωχότερου μισού του παγκόσμιου πληθυσμού15. Αυτή είναι η κλίμακα της αδικίας. Καθώς οι φτωχότερες χώρες ανεβάζουν τα υλικά τους πρότυπα, οι πλούσιοι θα πρέπει να μειώσουν τα δικά τους.
Η ανισότητα δυσχεραίνει επίσης την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών. Οι αλλαγές βρίσκουν αντίσταση αν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι το βάρος δεν κατανέμεται δίκαια. Για παράδειγμα, το 2018, οι διαδηλώσεις των gilets jaunes (κίτρινα γιλέκα) ξέσπασαν σε όλη τη Γαλλία ως απάντηση στην προσπάθεια του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να εφαρμόσει έναν “οικολογικό φόρο” στα καύσιμα, προσθέτοντας μερικές ποσοστιαίες μονάδες στις τιμές των αντλιών. Ο προτεινόμενος φόρος θεωρήθηκε ευρέως άδικος – ιδίως για τους φτωχούς της υπαίθρου, για τους οποίους το ντίζελ και η βενζίνη είναι είδη πρώτης ανάγκης. Μέχρι το 2019, η κυβέρνηση είχε εγκαταλείψει την ιδέα. Ομοίως, οι Βραζιλιάνοι οδηγοί φορτηγών διαμαρτυρήθηκαν κατά των αυξήσεων του φόρου στα καύσιμα το 2018, δημιουργώντας προβλήματα στους δρόμους και στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Μήπως λοιπόν οι άνισες κοινωνίες έχουν χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά το περιβάλλον; Ναι. Για τις πλούσιες, ανεπτυγμένες χώρες για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, διαπιστώσαμε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων ισότητας και της βαθμολογίας σε έναν δείκτη που δημιουργήσαμε για τις επιδόσεις σε πέντε περιβαλλοντικούς τομείς: ατμοσφαιρική ρύπανση, ανακύκλωση απορριμμάτων, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τους πλούσιους, πρόοδος προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και διεθνής συνεργασία (επικυρωμένες συνθήκες του ΟΗΕ και αποφυγή μονομερών καταναγκαστικών μέτρων).
Η συσχέτιση αυτή ισχύει σαφώς όταν συνυπολογίζονται επίσης τα κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα υγείας (βλ. “Άνιση αποτελέσματα”). Για να το δείξουμε αυτό, συνδυάσαμε τον δείκτη περιβαλλοντικών επιδόσεων με έναν άλλο που αναπτύξαμε προηγουμένως και ο οποίος λαμβάνει υπόψη δέκα προβλήματα υγείας και κοινωνικά προβλήματα: βρεφική θνησιμότητα, προσδόκιμο ζωής, ψυχικές ασθένειες, παχυσαρκία, εκπαιδευτικό επίπεδο, εφηβικές γεννήσεις, ανθρωποκτονίες, φυλάκιση, κοινωνική κινητικότητα και εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια σαφής τάση, με τις πιο άνισες κοινωνίες να έχουν χειρότερες βαθμολογίες.
Άλλες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι οι πιο ίσες κοινωνίες είναι πιο συνεκτικές, με υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης και συμμετοχής στις τοπικές ομάδες16. Και, σε σύγκριση με τις λιγότερο ίσες πλούσιες χώρες, άλλο ένα 10-20% των πληθυσμών των πιο ίσων χωρών πιστεύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της οικονομικής ανάπτυξης17. Οι πιο ισότιμες κοινωνίες έχουν επίσης καλύτερες επιδόσεις στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (ο οποίος κατατάσσει τα κράτη με βάση τα επίπεδα ειρηνικότητάς τους) και παρέχουν περισσότερη εξωτερική βοήθεια. Ο στόχος του ΟΗΕ είναι οι χώρες να δαπανούν το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους (ΑΕΕ) για εξωτερική βοήθεια- η Σουηδία και η Νορβηγία δίνουν περίπου 1% του ΑΕΕ τους, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δίνει 0,5% και οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο 0,2%.
Τα επιστημονικά στοιχεία είναι τρανταχτά ότι η μείωση της ανισότητας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, υγειονομικών και κοινωνικών κρίσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να δράσουν γρήγορα για να αντιστρέψουν δεκαετίες αυξανόμενης ανισότητας και να περιορίσουν τα υψηλότερα εισοδήματα.
Πρώτον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιλέξουν προοδευτικές μορφές φορολόγησης, οι οποίες μετατοπίζουν τα οικονομικά βάρη από τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα στα άτομα με υψηλά εισοδήματα, ώστε να μειωθεί η ανισότητα και να πληρωθούν οι υποδομές που χρειάζεται ο κόσμος για τη μετάβαση στο ουδέτερο αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα και τη βιωσιμότητα. Αν και οι κυβερνήσεις μπορεί να μην αποδέχονται αυτή την πρόταση, υπάρχουν πολλά περιθώρια. Για παράδειγμα, οι φορολογικοί συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνούσαν κατά πολύ το 70% για περίπου το μισό του εικοστού αιώνα – πολύ υψηλότεροι από τον σημερινό ανώτατο συντελεστή του 37%. Για να ενισχύσουν την υποστήριξη του κοινού, οι κυβερνήσεις πρέπει να προβάλουν ισχυρά επιχειρήματα ότι ολόκληρη η κοινωνία πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και στην καλή υγεία.
Πρέπει να συναφθούν διεθνείς συμφωνίες για το κλείσιμο των φορολογικών καταφυγίων και των παραθύρων. Η εταιρική φοροαποφυγή εκτιμάται ότι κοστίζει στις φτωχές χώρες 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως – αρκετά για να εκπαιδεύσουν επιπλέον 124 εκατομμύρια παιδιά και να αποτρέψουν ίσως 8 εκατομμύρια θανάτους μητέρων και βρεφών ετησίως. Οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ είναι υπεύθυνες για περισσότερα από τα δύο τρίτα αυτών των φορολογικών απωλειών, σύμφωνα με το Tax Justice Network, μια ομάδα πίεσης στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα χάνουν τρεις φορές περισσότερα χρήματα στα φορολογικά καταφύγια από όσα λαμβάνουν σε εξωτερική βοήθεια.
Αν και δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν τα πλεονεκτήματα ενός φόρου κατανάλωσης – που υπολογίζεται με βάση το ατομικό εισόδημα μείον τις αποταμιεύσεις – για τον περιορισμό της κατανάλωσης. Σε αντίθεση με τους φόρους προστιθέμενης αξίας και πωλήσεων, ένας τέτοιος φόρος θα μπορούσε να γίνει πολύ προοδευτικός. Οι απαγορεύσεις της διαφήμισης του καπνού, του αλκοόλ, των τυχερών παιχνιδιών και των συνταγογραφούμενων φαρμάκων είναι κοινές διεθνώς, αλλά οι φόροι για τον περιορισμό της διαφήμισης γενικότερα θα βοηθούσαν στη μείωση της κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα μπορούσε επίσης να γίνει προοδευτικό με την επιβολή υψηλότερης χρέωσης ανά μονάδα σε υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης.
Θα χρειαστούν επίσης νομοθεσία και κίνητρα για να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες εταιρείες – οι οποίες κυριαρχούν στην παγκόσμια οικονομία – διοικούνται πιο δίκαια. Για παράδειγμα, επιχειρηματικές πρακτικές όπως η ιδιοκτησία των εργαζομένων, η εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και η μετοχική ιδιοκτησία, καθώς και οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες και οι συνεταιρισμοί, τείνουν να μειώνουν την κλίμακα της ανισότητας εισοδήματος και πλούτου. Σε αντίθεση με την αναλογία 200:1 που ανέφερε ένας αναλυτής για τα ποσοστά αμοιβών μεταξύ των 100 εταιρειών με τη μεγαλύτερη αξία που είναι εισηγμένες στον χρηματιστηριακό δείκτη FTSE 100 (βλ. go.nature.com/3p9cdbv), ο όμιλος ισπανικών συνεταιρισμών Mondragon έχει συμφωνήσει μια μέγιστη αναλογία 9:1. Και τέτοιες εταιρείες έχουν καλές επιδόσεις από πλευράς ηθικής και βιωσιμότητας. Ο όμιλος Mondragon κατέλαβε την 11η θέση στη λίστα “Change the World” του περιοδικού Fortune για το 2020, η οποία αναγνωρίζει εταιρείες για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών στρατηγικών με θετικό παγκόσμιο αντίκτυπο.
Η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων δεν αποτελεί πανάκεια για τα προβλήματα υγείας, τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά έχει κεντρική σημασία για την επίλυση όλων αυτών. Η μεγαλύτερη ισότητα προσδίδει τα ίδια οφέλη σε μια κοινωνία, όπως και αν επιτευχθεί. Οι χώρες που υιοθετούν πολύπλευρες προσεγγίσεις θα προχωρήσουν περισσότερο και ταχύτερα.
 
 
Βιβλιογραφία
 
Christensen, M.-B., Hallum, C., Maitland, A., Parrinello, Q. & Putaturo, C. Survival of the Richest: How We Must Tax the Super-rich Now to Fight Inequality (Oxfam, 2023).
 
 
Khalfan, A. et al. Climate Equality: A Planet for the 99% (Oxfam, 2023).
 
 
Wilkinson, R. & Pickett, K. The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone (Penguin, 2010).
 
 
Ioannidis, J. P. A., Zonta, F. & Levitt, M. Proc. Natl Acad. Sci. USA 120, e2309557120 (2023).
 
 
The Equality Trust. Cost of Inequality 2023 (Equality Trust, 2023).
 
 
Costanza, R. Nature 624, 519–521 (2023).
 
 
Hickel, J. et al. Nature 612, 400–403 (2022).
 
 
Wilkinson, R. & Pickett, K. The Inner Level: How More Equal Societies Reduce Stress, Restore Sanity and Improve Everybody’s Wellbeing (Allen Lane, 2018).
 
 
Dickerson, S. S. & Kemeny, M. E. Psychol. Bull. 130, 355–391 (2004).
 
 
Layte, R. & Whelan, C. T. Eur. Sociol. Rev. 30, 525–535 (2014).
 
 
Russ, T. C. et al. BMJ 345, e4933 (2012).
 
 
Elgar, F. J., Craig, W., Boyce, W., Morgan, A. & Vella-Zarb, R. J. Adolesc. Health 45, 351–359 (2009).
 
 
Daly, M., Wilson, M. & Vasdev, S. Can. J. Criminol. 43, 219–236 (2001).
 
 
Pybus, K., Power, M., Pickett, K. E. & Wilkinson, R. Soc. Sci. Humanit. Open 6, 100353 (2022).
 
 
Gore, T. Confronting Carbon Inequality (Oxfam, 2020).
 
 
Lancee, B. & Van de Werfhorst, H. G. Soc. Sci. Res. 41, 1166–1178 (2012).
 
 
Pickett. K., Wilkinson, R., Gauhar, A. & Sahni-Nicholas, P. The Spirit Level at 15 (in the press).
Richard G. Wilkinson – Kate E. Pickett