Βίντεο

Πέτη Πέρκα: Η ‘επιτομή’ όλης της πολιτικής της ΝΔ: ‘Δωράκια’ σε εταιρίες

Πέτη Πέρκα: Είναι απαράδεκτο η σύμβαση για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Θρακικό πέλαγος – που είναι ιδιαίτερα σοβαρή και δεν πρόκειται για απλή παράταση – να έρχεται προς κύρωση στη Βουλή τελευταία στιγμή.
Η ‘επιτομή’ όλης της πολιτικής της ΝΔ: ‘Δωράκια’ σε εταιρίες, ‘λεόντεια’ σύμβαση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, κανένας έλεγχος της εταιρίας σε σχέση με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, καμία αριθμητική τεκμηρίωση για το εγχείρημα, εργασιακός μεσαίωνας, και βεβαίως δικαίωμα λύσης της σύμβασης μονομερώς από τον ανάδοχο, χωρίς καμία δέσμευση για αποκαταστάσεις, θέσεις εργασίας.
Αγνοείται παντελώς η κλιματική κρίση, για τις επιπτώσεις της οποίας συζητούσαμε λίγο πριν σε άλλο νομοσχέδιο – όλο αυτό που συμβαίνει είναι πολύ υποκριτικό