Η Αυγή

15
02
antinazi

Θα αφήσουμε μόνη τη Μάγδα Φύσσα;

Δεν πρέπει να αφήσουμε τη νομιμότητα να περάσει στα χέρια αυτών που την παραβιάζουν. Η νομιμότητα είναι το όπλο της Δημοκρατίας και πρέπει να το χρησιμοποιήσει προς όφελος της κοινωνίας η ίδια η Πολιτεία. Αλλιώς πολιτικά κόμματα, θεσμοί, όργανα του κράτους και κοινωνία θα αφήσουμε τη Μάγδα Φύσσα να σηκώσει μόνη της το βάρος της επιβολής δικαιοσύνης απέναντι στον φασισμό.
13
02
tsakalwtos

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Το ΔΝΤ πρέπει να αποφασίσει τι θέλει και να σεβαστεί τις προσπάθειες ενός λαού

Έντονα κριτικός προς το ΔΝΤ, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι το Ταμείο χρησιμοποιεί πολύ αμφισβητήσιμες μελέτες για να ισχυροποιήσει τη θέση του.
01
02
pleios1441291831

Γιώργος Πλειός: Aυτός που κάνει κίτρινη δημοσιογραφία λέει φωναχτά αυτά που άλλοι σιγοψιθυρίζουν στα καφενεία

Αυτός που θέλει να κάνει κίτρινη δημοσιογραφία δεν έχει παρά να λέει φωναχτά, να κράζει τις προκαταλήψεις που άλλοι σιγοψιθυρίζουν στα καφενεία, στα σαλόνια ή στις «γειτονιές». Η κίτρινη δημοσιογραφία βασιλεύει εκμεταλλευόμενη τις κοινωνικές συνθήκες και συνήθειες, με αποτέλεσμα σήμερα η ενημέρωση αντί να ξεδιαλύνει το τοπίο, να λερώνει πρόσωπα και αντιλήψεις, αφήνοντας ένα πολύ πιο ισχυρό στίγμα σε σχέση με το παρελθόν. Τα σκανδαλοθηρικά άρθρα κυριαρχούν τόσο στα πρώτα θέματα των sites και των εφημερίδων όσο και στις μηχανές αναζητήσεις, κρατώντας επ' άπειρον στην επιφάνεια ακόμη και αποδεδειγμένα ψευδή δημοσιεύματα.
24
01
Ï õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí ÁëÝîçò Ôóßðñáò  ôïõ óõíäõáóìïý "Áíïé÷ôÞ Ðüëç" ìå ôïí Êþóôá Öéëßíç (Á) êáé ôïí ÔÜêç ÌðåíÜ (Ä) êáôÜ ôá åãêáßíéá ôïõ åêëïãéêïý êÝíôñïõ ôïõ óõíäõáóìïý "Áíïé÷ôÞ Ðüëç", ôçí ÐáñáóêåõÞ 29 Óåðôåìâñßïõ 2006, óôá Ðñïðýëáéá.

Κώστας Φιλίνης: Επτά δεκαετίες αγώνων – Παρανομία, φυλακίσεις, πάντα στην πρωτοπορία της Αριστεράς

Ο Κώστας Φιλίνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1921. Σπουδαστής στο Τμήμα Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων του Μετσόβιου, το 1940, προσχώρησε στο λαϊκό κίνημα και οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ το 1941. Πήρε μέρος στην ίδρυση της ΕΠΟΝ. Έζησε όλες τις περιπέτειες της Κατοχής, των Δεκεμβριανών του '44...
23
01
10924775_596405773793535_1280968335709139719_n

Μάκης Μπαλαούρας: «Αν δεν τολμήσουμε εμείς, οι δομικές μεταρρυθμίσεις δεν θα γίνουν ποτέ»

"Η Ν.Δ. και τα συμφέροντα που υπηρετεί έχουν τη στρατηγική της τελικής σύγκρουσης. Όχι μόνο πολιτικής, αλλά και ιδεολογικής, και ταξικής. Τέτοια φαινόμενα θα συνεχιστούν και γι’ αυτό χρειάζεται να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, να απαιτούμε επιτάχυνση στο κυβερνητικό έργο για να μπορέσουμε στο τέλος να κερδίσουμε. Η σύγκρουση θα είναι σκληρή και εμείς θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε τομές για να παρουσιάσουμε στον κόσμο, ο οποίος είναι το μοναδικό στήριγμά μας."
17
01
ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò ÐáñáãùãÞò êáé Åìðïñßïõ ôçò ÂïõëÞò, áðü ôïí Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò ÄÅÄÄÇÅ Á.Å., Íéêüëáï ×áôæçáñãõñßïõ, ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðéêýñùóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôïõ Äéáãùíéóìïý ãéá ôçí ðñïìÞèåéá Ôñéöáóéêþí Ìåôáó÷çìáôéóôþí (Ì/Ó) ÄéáíïìÞò êáé áíôáëëáêôéêþí áõôþí, ôçí Ôñßôç 5 Áðñéëßïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Πάνος Σκουρλέτης: Το πρόγραμμα μπορεί να προχωρήσει και χωρίς το ΔΝΤ

«Δεν ξέρω αν (το ΔΝΤ) ήταν επί της ουσίας σύμμαχός μας. Διότι εάν ήταν σύμμαχός μας πραγματικά, τότε δεν θα ζητούσαν μέτρα που δυσκολεύουν την αποπληρωμή και την εξυπηρέτησή του -εννοώ τα πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα, υπάρχει μία αντίφαση που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν ξέρουμε τι πραγματικά θέλει»
09
01
df9210ea98a3578e73d3436262dc819a_xl

Κώστας Γαβρόγλου: Θέλουμε μεταρρυθμίσεις που δεν θα ακυρώνονται ανά κυβέρνηση

Είμαι βαθιά πεισμένος ότι δεν είναι δυνατόν να ορθοποδήσει η εκπαίδευση έξω από ένα πλαίσιο συναίνεσης στο οποίο θα συνεννοούνται οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά προβλήματα, η λύση των οποίων δεν προϋποθέτει ιδεολογική συμφωνία. Μάλιστα δεν θα πρέπει να την προϋποθέτει. Αυτό που προϋποθέτει η συναίνεση που εμείς επιδιώκουμε είναι η πολιτική βούληση. Ο βασικός τρόπος να κατασκευαστούν συναινέσεις είναι να συμφωνήσουμε ποια είναι τα προβλήματα που πάμε να λύσουμε και να διαμορφώσουμε έναν χώρο που θα επιτρέπει τη συζήτησή τους. Γιατί, οι διαφωνίες είναι θεμιτές, οι λύσεις όμως θα αφορούν όλους. Συνεπώς μέσα από την άμβλυνση της όποιας διαφοράς θα μεταβούμε στη σύνθεση της διαφορετικότητας. Και ο μόνος τρόπος να πετύχουν τελικά οι αλλαγές είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το νήμα των μεταρρυθμίσεων σε μια κατεύθυνση που δεν θα κόβεται κάθε φορά με την αλλαγή κυβέρνησης.
04
01
andreas-ksanthos-ypourgos-ygeias-orkomosia

Ανδρέας Ξανθός: Η κοινωνία δεν επενδύει σε εκλογές, ελπίζει να τα καταφέρουμε

"Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις αντικειμενικές δυσκολίες και, παρά την απογοήτευση, τη δυσαρέσκεια και τον θυμό τους, περιμένουν, υπομένουν και προσδοκούν την οριστική απαλλαγή από τον μνημονιακό 'βρόχο' από τη δική μας κυβέρνηση"
22
12
29pol1-sergio-cofferati-mis001

Σέρτζιο Κοφεράτι «Μια νέα δύναμη της Αριστεράς πρέπει να καλύψει το κενό στην Ιταλία»

Η Αριστερά πρέπει να δημιουργήσει μια νέα πολιτική και ενωτική δύναμη στην Ιταλία και νέες συμμαχίες για να αλλάξουμε την Ευρώπη και να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη και την αύξηση της αξιοπρεπούς απασχόλησης, ξεκινώντας από τον Ευρωπαϊκό Νότο, τόνισε ο Σέρτζιο Κοφεράτι, ο ανεξάρτητος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, πρώην δήμαρχος της Μπολόνια και πρώην γενικός γραμματέας του μεγαλύτερου ιταλικού συνδικάτου CGIL, που διοργάνωσε το 2002 τη μεγαλύτερη διαδήλωση στην ιταλική ιστορία όταν πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα είπαν ένα άλλο «όχι» στην αντιμεταρρύθμιση των εργασιακών από τον Μπερλουσκόνι.